Chu_Tich__CEO_VNG_Ong_Le_Hong_Minh_tai_Tech_Summit_2019__6.jpg

CEO Lê Hồng Minh Vinagame: Nếu thất bại, bản thân bạn chính là nguyên nhân

Bất kỳ một doanh nhân khởi nghiệp nào cũng lấy câu chuyện truyền cảm hứng từ những người thành công đi trước để học hỏi và phấn đấu. Tại sự kiện Tech Summit theo Lê Hồng Minh Vinagame học hỏi kinh nghiệm là quan trọng…